onsdag 10. september 2014

Denne siden vil opphøre som informasjonskanal for TFK fra nå av

All informasjon om spillerutviklingstiltak i Trøndelag Fotballkrets vil fra nå av finnes kun på:
- Fotball.no/trondelag
- Klubbenes offisielle epost innboks
- Facebook – side, Trøndelag Fotballkrets